In een liefdesrelatie noemen stellen op nummer 1 als belangrijkste: vertrouwen. Maar wat betekent dit eigenlijk in de praktijk? Gaat dit over het maken van afspraken die je nakomt of is er ook nog een fundamenteler begrip van vertrouwen?

Waarde schenken

Vertrouwen in je partner is erg belangrijk. In de basis hoef je eigenlijk alleen maar te vertrouwen. En dat gaat niet zozeer om vertrouwen dat iemand iets nooit zal doen, want dat is irreëel. Je kunt gewoonweg niet in de toekomst kijken, je kunt niet nu al zeggen dat je iets voor altijd zult nakomen of doen. Je kunt alleen maar vertrouwen hebben in het moment. In het nu.

Door je partner vertrouwen te schenken (want dat is het, je ‘schenkt’ vertrouwen), laat je de ander weten dat hij of zij iets waard is. Je schenkt je vertrouwen in het moment. Je gaat ervanuit dat je partner in het moment doet wat hij of zij kan. Dat hij of zij doet wat in zijn of haar vermogen ligt. Wat hij of zij waard is en te geven heeft.

Afspraken maken?

Veelal geven we vorm aan vertrouwen door het maken van afspraken. Afspraken over wat we elkaar in de toekomst beloven. Die afspraken zijn gebaseerd op een gevoel wat je in het nu hebt. In het nu ben je bijvoorbeeld verliefd, zit je lekker in je vel of voel je je energiek. Maar er zijn ook momenten dat dit niet het geval zal zijn. Of je dan je afspraken kunt nakomen zonder jezelf geweld aan te doen, dat weet je niet.

Wat je wel weet is dat iemand in het moment altijd doet wat in zijn of haar vermogen ligt. Wat daar de uitkomst van is, daar mag je iets van vinden. Je mag het fijn of jammer vinden. In het tweede geval, kan een teleurstelling opkomen. Realiseer je dan dat de teleurstelling voortkomt uit jouw eigen (zelfbedachte) verwachting ten aan zien van de ander. Voel die en hou het bij jezelf. Het is jouw verwachting en jouw teleurstelling.

Vertrouwen versus verwachtingen

Wat veelal gebeurt, is dat we betekenis geven aan het woord vertrouwen door elkaar deze verwachtingen op te leggen. Ik verwacht van jou dat je niet vreemdgaat. Ik vertrouw jou erop dat je dat niet doet. Ik verwacht van jou dat je de afwas doet. Ik vertrouw jou erop dat je dit doet.

Dit soort (on)uitgesproken afspraken zijn opgelegde verwachtingen waar we het woord ‘vertrouwen’ aan hangen. En als iemand dat niet nakomt, zich in het moment anders gedraagt dan wij hadden verwacht, dan is ons vertrouwen geschaad. We gaan iemand wantrouwen. Toch heeft dit in wezen dit niets met vertrouwen te maken.

De essentie van vertrouwen

De letterlijke vertaling van vertrouwen is ‘het geloof dat iemand eerlijk is’

Wil je echt leren vertrouwen, dan is het van belang dat je elkaar geen beloftes afdwingt. Ten behoeve van het gevoel van veiligheid, het zeker stellen van de liefde of het bedekken van je eigen onvermogen om assertief te handelen in het moment. Het is van belang dat je elkaar uitnodigt, in ieder moment, om eerlijk te zijn over wat je wilt en niet wilt. Wat je doet en niet doet.

Waar vertrouwen in de essentie over gaat, is het schenken van liefde in het moment. Ik zie jou, ik hoor je en ik vertrouw erop dat je dit nu blijkbaar nodig hebt. En het is goed. In liefde vertrouw ik jou dat jij doet wat goed voor jou is. Wat ik nu vervolgens ga doen, dat is aan mij. Het is aan mij wat in mijn vermogen ligt om nu te doen. In liefde voor mezelf, geef ik mezelf de ruimte om te doen wat ik nodig heb.

Leren vertrouwen

Echt vertrouwen gaat over in het moment geloven dat je partner eerlijk is. En dit betekent dat je soms ook antwoorden te horen krijgt die je niet wilt horen. Of dat je partner iets doet wat je liever niet had gehad. Het beste medicijn om vertrouwen in je relatie te creëren is elkaar op ieder moment uit te nodigen om eerlijk te zijn. Om eerlijk te zijn over wat je voelt, over waar je zin in hebt of over wat je hebt gedaan. Zonder dat je boos wordt op elkaar.

Wanneer je boos, angstig, verdrietig, afwerend of op andere emotionele wijze reageert op een eerlijke boodschap, dan is de kans dat de ander op een volgend moment eerlijk is erg klein. Je creëert niet bepaald een veilig klimaat op eerlijk te zijn en vergroot daarmee de kans op oneerlijkheid. En ja, daar gaat het vertrouwen.

Constructief reageren

Maar moet je dan alles over je kant laten gaan? Nee, zeker niet. Wanneer je partner eerlijk is over wat hij of zij wil of doet, dan is het aan jou de keuze om je gedrag daarop aan te passen. In een heel simpel voorbeeld kan zich dit in het dagelijkse huishouden al voordoen:

“lief, heb jij zin om de afwas te doen zo?”
“Nee, daar heb ik geen zin in.”

Okee. Wat staat je nu te doen? Bedenk hoe belangrijk jij het vindt dat de afwas wel gedaan wordt. Als je dit heel belangrijk vindt, dan kun je overwegen om het zelf te gaan doen. Als je er zin in hebt. En om bijvoorbeeld het koken van eten voor jullie beiden even te laten. Niet uit woede of straf, maar uit liefde voor jezelf. Je kunt je tijd en energie immers maar één keer besteden.

Bedenk voor het eten een andere oplossing, als je überhaupt zelf honger hebt. Kook voor jezelf, bestel iets of smeer een boterham. En bedenk dan goed of je dit alleen voor jezelf wilt doen of voor jullie beiden.Wanneer je partner verbaasd reageert als je alleen voor jezelf hebt gekookt, kun je hem of haar rustig uitleggen dat je het belangrijk vond dat de afwas gedaan werd. En dat je daarna moe was en daarom geen zin meer had in het koken voor jullie beiden.

Vertrouwen in de ander, vertrouwen in jezelf

Op deze manier accepteer je volledig het antwoord van de ander en handelt ernaar voor jezelf. Jij op jouw beurt bent ook eerlijk. En het is dan weer aan jouw partner of hij of zij dit wenselijk vindt en hoe daar mee om te gaan. Mogelijk vindt de ander de oplossing prima, mogelijk niet en besluit een volgende keer toch even de afwas te doen. Geen ruzie, geen strijd. Eerlijkheid en vertrouwen. Door in het moment te doen wat goed voor jezelf is.

Spannend

Het klinkt simpel en dat is het ook, maar voordat je hier bent kunnen je flink wat overtuigingen in de weg zitten. Zowel mannen als vrouwen kampen met eigen en collectieve overtuigingen van hoe je je zou moeten gedragen richting je partner. En die zorgen voor de stemmetjes in je hoofd in dit soort situaties.

Stemmetjes die je bijvoorbeeld zowel de afwas als het eten koken laten doen. Terwijl je daar eigenlijk de energie niet voor had. Je kan het daardoor niet onvoorwaardelijk doen en  waarschijnlijk komt je partner in de min te staan in jouw hoofd. Die voelt dat en snapt mogelijk niet wat er aan de hand is en zal zijn of haar gedrag ook niet kunnen aanpassen. Kortom; niet constructief.

Wanneer je bereid bent om deze overtuigingen aan de kant te zetten. Je partner de ruimte geeft om te doen wat goed voor hem of haar is. Jezelf deze ruimte ook schenkt. Dan zijn de randvoorwaarden voor vertrouwen daar. Een klimaat, waarin de kans het grootst is dat je je partner kunt geloven op eerlijkheid.

Merk jij dat je het moeilijk vindt om in het moment te doen wat goed voor jou is? Dat je met wrok rondloopt richting je partner? Of het gevoel hebt dat je altijd aan het kortste eind trekt? In het gezin, het huishouden of in andere situaties? Mogelijk zijn er (on)bewuste overtuigingen actief die jou ervan weerhouden constructief te handelen in het moment. Een reading kan je hier inzicht in geven en een verandering teweegbrengen. Wil je meer informatie of heb je interesse? Kijk dan bij FAQ of Praktische Info en mail je vragen naar info@jessicazwart.nl 

Wil je automatisch nieuwe artikelen in je mailbox ontvangen?

Vul dan hier je e-mailadres in: