Het is geen geheim dat veel vrouwen (of vrouwelijke mannen) worstelen met het innemen van een plek. Met het zorgen voor hun eigen behoeften in een web van mensen, relaties, vrienden, vriendinnen, kinderen en familie. Op de één of andere manier lijken vrouwen zichzelf sneller te verliezen in dit web dan mannen. En mannen (of mannelijke vrouwen) op hun beurt verliezen in ‘het doen van hun eigen ding’ juist eerder hun omgeving. Waarom is dit en wat kun je eraan doen?

Yin en yang

Veel vrouwen bezitten meer vrouwelijke energie (yin) dan mannelijke energie (yang). En visa versa. Iedere energie heeft eigen kwaliteiten en beiden hebben elkaar nodig om in balans te blijven. Altijd en overal. In het geheel, in een groep, in een relatie en in jezelf.

De mannelijke energie is in basis op zichzelf als individu gericht. Kan in gezonde vorm goed voor zichzelf opkomen. Weet grenzen te stellen, kan zijn plaats bepalen, stelt doelen en werkt daar naartoe. Mannelijke energie is rationeel georiënteerd, gericht op rechtlijnige vooruitgang en bezig met de toekomst. De focus van de beweging is naar buiten.

De vrouwelijke energie is in basis gericht op het geheel. De kernkwaliteit van vrouwelijke energie is verbinden. Zorgt voor samenhang en houdt de boel bij elkaar. Vrouwelijke energie laat zich leiden door gevoelens en is gericht op wat zich in het hier en nu aandient. Staat energetisch in verbinding met ‘het leven’. De focus van de beweging is naar binnen.

Nu en/of straks

Vrouwelijke energie zal in eerste plaats kiezen voor wat nu goed voelt. Met ‘verbinden en de koestering van samensmelten’ als onderliggend verlangen. En met ‘je losmaken van het geheel en verlating’ als onderliggende angst. Mannelijke energie zal in eerste instantie kiezen voor wat er straks nodig is. Met als onderliggend verlangen ‘loskomen, afscheiden en je individuele pad bewandelen’. En met ‘binding en eigenheid verliezen’ als onderliggende angst. Twee verschillende bewegingen die elkaar zowel in de weg kunnen zitten als nodig hebben.

Teveel  ‘vrouw’

Wat gebeurt er nu bij mensen met een overmaat aan vrouwelijke energie? Die verbinden zich in het hier en nu met alles wat zich aandient, zonder duidelijk doel of een focus. Heel concreet bewegen ze mee met de partner, het bedrijf, het gezin, vrienden, familie of de community. Ze worden een speelbal en verliezen hierin de ruimte voor zichzelf.

Het verliezen van jezelf kan zich uiten in een gevoel van interne leegte, van uitholling en gebrek aan identiteit en persoonlijke kracht. Alsof je alleen nog maar de rollen bent die je speelt en je je eigen leven en je idealen mist. Je bent het water tussen de zandkorrels om je heen. En waar blijf jij?

Teveel ‘man’

Mensen met een overmaat aan mannelijke energie, kiezen in eerste instantie voor zichzelf. Zij ‘doen hun eigen ding’. Zijn doelgericht bezig met zichzelf en de toekomst. Met werk, met sport, met ambities en doelen behalen. Oogkleppen op en gáán. En hierin verliezen zij oog voor hun omgeving.

Het verliezen van je omgeving kan zich uiten in hardheid, kilte en gevoel van ‘ik mis iets’. Gemis aan betekenis. Alsof je zelf de enige speler in je leven bent. De rijke volte van het leven door verbinding met anderen ontbreekt.  De machinist op de locomotief. Maar waar zijn je wagons?

Actie en consolidatie

Beiden zijn nodig om een gezonde balans te creëren. Om doelgericht én verbonden op pad te gaan.  En dit weerspiegelt zich niet alleen in jou als individueel mens, maar ook in relaties en organisaties. Het gaat om een continue samenwerking van ratio, gevoel, doelgerichte actie en inkerende consolidatie.

De mannelijke energie bepaalt koers en zet een stip op de horizon; ‘dáár willen we heen!’. De vrouwelijke energie valt stil en voelt in het moment intuïtief wat er nodig is en wanneer welke stap zich aandient. De mannelijke energie zet die stap en realiseert. Waarna de vrouwelijke energie opnieuw inkeert en voelt wat in dát moment weer de juiste zet is.

Ideale verdeling

Niemand of niets is alleen maar man, of alleen maar vrouw. Alles en iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid van beiden nodig, in iedere situatie. En wanneer je dit niet altijd in jezelf kunt terugvinden, kan een ander je hierin aanvullen. Sommigen zijn gewoonweg beter in de doelgericht actie ondernemen en sommigen zijn beter in afstemming en intuïtief weten wat er ‘in het nu’ moet gebeuren. Het gaat om zoeken naar balans in het geheel.

Balans herstellen

Allereerst is belangrijk om te (h)erkennen welke energie aandacht nodig heeft. Op individueel niveau kun je vrouwelijke energie ontwikkelen door yin yoga, meditatie, intuïtief wandelen, tekenen of anders. Zonder doel, slechtst afstemmen op je binnenwereld in het nu. Laat de creatie van binnenuit maar ontstaan. En mannelijke energie versterk je door bijvoorbeeld actieve sporten, het maken van een plan, actief iets leren en tot uitvoer brengen. Kom doelgericht in actie en realiseer.

Ook op collectief niveau kun je deze energieën aanvullen. Teveel mannenenergie? Zoek eens naar een intuïtief mens ter aanvulling. Teveel vrouwenenergie? Trek een doelgericht type aan. Zo kun(nen) je(/jullie) zowel gefocust op de toekomst als anticiperend verbonden met ‘het hier en nu’, op pad.

Uit balans?

Merk je dat je moeite hebt met ruimte innemen en je eigen weg gaan? Of merk je dat je juist heel goed bent in het gáán op je eigen pad, maar verbinden een uitdaging is? Mogelijk zitten er overtuigingen klem. Een reading kan inzicht en aanzet tot verandering in geven. Heb je interesse? Kijk hier voor meer informatie of mail hier direct je vragen. Ik kijk vrijblijvend of en wat ik voor je kan betekenen.