Praktische informatie

Een reading is eigenlijk een onderzoek. Naar wat onder de oppervlakte speelt. Dit onderzoek kan zowel persoonlijk als op een collectief (bijvoorbeeld een organisatie) worden toegepast. Hieronder meer informatie over een persoonlijk consult. Heb je vragen over een bedrijfsmatige of collectieve inzet? Mail dan naar info@jessicazwart.nl

Persoonlijk consult

Een reading start altijd met een vraag van jouw kant. Welke vragen heb je of op welke thema’s wil je helderheid? Je kunt hierbij denken aan heel specifieke vragen zoals:

  • Ik heb een baan, maar voel me er niet helemaal thuis. Wat is er aan de hand?’
  • Ik heb geen partner en zou dat wel graag willen, denk ik. Wat staat me te doen?
  • De relatie met een vriend/vriendin loop niet lekker. Hoe komt dat?
  • Ik neig naar … verslavingen, waarom doe ik dit?
  • Ik heb rug/nek/…. pijn. Wat is de onderliggende boodschap van mijn klachten?

Een thema dat in je leven speelt kan ook een ingang zijn. Denk aan voorbeeldthema’s zoals ‘ruimte innemen’, ‘vriendschap’, ‘gezondheid’, ‘werk’, ‘liefde’, etc. Als je geen specifieke vragen of thema’s hebt of dit open wilt laten, kun je simpelweg de vraag stellen; ‘wat wil er op dit moment in mijn systeem gezien worden’?

Voorafgaand aan een consult check ik altijd eerst of er informatie voor je beschikbaar is n.a.v. je vragen. Of jouw systeem mij toegang verschaft om informatie zichtbaar te maken. Ook geef ik je advies vooraf over welk type consult voor jouw vraag of vragen het meest geschikt is. Dit deel ik voorafgaand aan een consult met je.

Ik werk op afstand. Meestal zijn je vragen per e-mail voldoende voor mij om op af te stemmen. Soms heb ik extra informatie nodig. Denk aan familienamen, geboortedata of moet ik je stem even horen of gezicht zien. In dat geval vraag ik je vooraf om de informatie of we spreken een moment af om kort te (video)bellen. Je krijgt de reading binnen 5 werkdagen per mail in een PDF bestand.

Heb je interesse in een reading? Neem dan vrijblijvend hier contact op. Uitgebreid Consult –  € 149,-

Bij een uitgebreide reading, kun je 5 vragen stellen. Je ontvangt naast een antwoord op je vragen tevens altijd uitgebreide informatie die hoe dan ook gezien wil worden in je systeem. De reading omvat 6-8 A4 pagina’s met getypte tekst.

Een uitgebreid consult is inclusief een reading op ondersteunende middelen en oefeningen. Ook komt er in de reading naar voren hoeveel integratietijd je naar verwachting nodig hebt en wanneer je een nieuwe reading zou kunnen aanvragen.

voorbeeld uitgebreid consult – Reading Automatisch Schrift

Uitgebreid Vervolg Consult   € 129,-

Heb je in het afgelopen jaar een uitgebreide reading bij mij gehad, dan kun je een vervolg consult aanvragen. Je kunt wederom maximaal 5 vragen stellen en het document dat je ontvangt is vergelijkbaar met een uitgebreid consult.

Kort Consult – € 99,-

Een kort consult is bedoeld om helderheid te krijgen over een specifiek onderwerp. Je kunt 1-2 vragen stellen over een bepaald thema. Dit is geschikt als je over één specifiek onderwerp iets zou willen weten en/of als je op een laagdrempelige manier eens kennis wilt maken met mijn werkwijze. De reading omvat 3-5 pagina’s met getypte tekst en is inclusief een advies over een eventueel vervolg.

voorbeeld kort consult – Reading Automatisch Schrift

*Soms blijkt na afstemming op je systeem, dat je op eigen kracht eerst nog een stap te zetten hebt alvorens de oude verhalen uit je systeem kunnen worden gewist. In zo’n geval kan ik je een richtinggevend consult aanbieden. Kort of uitgebreid. Ik zal je hierover informeren wanneer dit van toepassing is.
Éénmalige Ondersteuning  – € 45,-

Heb je al eens een reading gehad bij mij en wil je nadien ondersteund worden in de integratie hiervan? Dan bied ik extra ondersteuning in de vorm van reading-coaching. Je kunt jouw vraag over een concrete (dagelijkse) situatie, iets waar je tegenaan hikt of twijfels die je hebt per mail voorleggen. Ik kijk met je (systeem) mee en antwoord binnen twee werkdagen. Je krijgt per mail een concreet en onomwonden antwoord in de vorm van richting, advies, oefeningen of wat er jouw systeem maar aangeeft nodig te hebben (ongeveer 1 a4 tekst). Uiteraard pas ik hiervoor reading automatisch schrift toe.

Strippenkaart 5x éénmalige Ondersteuning  – € 195,-

Wil je vaker je vraag kunnen voorleggen? Dan is dit een voordelige optie. Je kunt vragen stellen over het onderwerp waar je een reading over hebt gehad. Blijkt tijdens de ondersteuningsperiode dat een nieuw thema zich aandient? Dan kun je een nieuwe reading overwegen. De strippen blijven gewoon geldig, ook voor vragen over je nieuwe reading.

Heb je interesse in ondersteuning? Laat het me weten. Ik voel vrijblijvend voor je in of en wat ik voor je kan betekenen.