Donald Trump. Een persoon wijdverbreid verguist en beoordeeld. Maar ondertussen wel aan het hoofd van Amerika. En daar vinden velen wat van. Van zijn ideeën en uitspattingen. Zijn uitspraken en zijn onconventionele manier van doen. Zijn niet-intellectuele voorkomen een vooral; hoe hij anderen veroordeelt en buiten wil sluiten. Kortom, we keuren hem massaal af. Waarom eigenlijk?

Zijne heiligheid

Er is ook een andere manier om naar zijne aardse heiligheid te kijken. Want dat is hij, best een beetje heilig. Hij belichaamt een aards aspect in de mensheid dat we maar moeilijk onder ogen vinden te komen. Hij vergroot eigenschappen uit die in allen van ons aanwezig zijn, maar die we liever niet zien. Hij leeft ze gewoon.

Aardse neigingen

Neem bijvoorbeeld zijn ijdelheid: een lokje haar over het blote hoofd en een zonnebankbruin gezicht. Zijn hang naar rijkdom en succes: grote gouden torens en een positie aan het hoofd van een wereldmacht. En zijn neiging naar afscheiding: muren bouwen om grenzen te stellen.

Zomaar drie voorbeelden: ijdelheid, verlangen naar succes, statusdrang en muurtjes om ons heen bouwen. Wie doet het niet? In de personage van Donald Trump komen deze eigenschappen in grote opzichtigheid naar buiten. Maar kunnen deze eigenschappen niet alleen standhouden als ze in een meerderheid van de mensheid aanwezig zijn?

Jubelen of afkeren

Het is prima om het niet eens te zijn met Donald Trump. Je hoeft hem ook niet aardig te vinden of aan je koffietafel te dulden. Je kunt je zelfs ietwat angstig voelen over de impact van iemand. Maar wanneer je een sterke emotie ervaart zoals afkeer, woede of zelfs haat. Dan klopt er iets niet.

En het tegendeel geldt ook; wanneer je jubelend enthousiast over iemand bent en het je tot extase brengt, dan kun je je afvragen of je iemand niet als ‘jouw verlosser’ aan het benoemen bent. Belichaamt die persoon onvervulde verlangens van je? Denk je dat hij of zij al jouw problemen gaat oplossen? Of zie je een ideaalplaatje van hoe je eigenlijk zou willen zijn?

Spiegel

Ieder gegeven in de buitenwereld kan je alleen maar raken als het iets in jou raakt. Als het een eigenschap laat zien die je in jezelf niet wilt erkennen of waar je je met geweld tegen afzet. Het is raadzaam eens de eigenschappen van bijvoorbeeld een persoon uit te tekenen en je af te vragen wat je hiervan over jezelf kunt leren.

Leuk, maar wat kun je hier nu mee?

Als je ervan uit gaat dat niets op zichzelf kan bestaan. Dat alles alleen maar een grotere beweging onder de oppervlakte vertegenwoordigt. En dat je zelf daar mogelijk ook onderdeel van uitmaakt. Alleen dán pak je je autoriteit en integriteit terug. Je brengt het terug tot je eigen invloedssfeer en neemt verantwoordelijkheid voor jouw deel in het grote geheel.

Wat is mijn aandeel?

Het enige dat je ècht kunt doen is jouw eigen aandeel onderzoeken in een geheel. En dat veranderen. Wanneer je zelf vrij bent van eigenschappen die iemand laat zien, dan zul je je onberoerd voelen. Je neemt het waar, accepteert het en het zal je niet echt in vervoering brengen. Het ‘is’ gewoon. Wanneer je dit voelt, ben je op dit moment vrij van een aandeel.

Wanneer je wel een aandeel hebt, kun je dit herkennen door een sterke emotie over iets. Je vindt er iets van. Je voelt heel veel afkeer, afgunst, jaloezie of juist verheerlijking, hoop of extase. In alle gevallen zit je in een afhankelijkheid jegens de ander. De ander is een spiegel voor je.

Oefeningen

  1. Welke eigenschappen in Donald Trump (of iemand anders die je hoog zit) veracht je? Welke roepen boosheid in je op? Afgunst, angst of anders? Is het zijn grootspraak? Zijn ijdelheid? Zijn ongenuanceerde manier van oordeel vellen? Schrijf ze zonder terughouden of nuance op.
  • Kijk ernaar als je klaar bent met je lijst. In hoeverre herken je, als je héél eerlijk bent, die eigenschappen in jezelf?
  1. Welke eigenschappen van Donald Trump vind je eigenlijk wel bewonderenswaardig? Is het zijn vermogen om van zijn dromen werkelijkheid te maken? Is het de springplank van een rijk nest? Of ben je stiekem wel jaloers op zijn durf en doorzettingsvermogen? Schrijf ze wederom op. Maak je lijst zo lang als je kunt.
  • Mogelijk ben je hier nog het meest kwaad over. Over de eigenschappen die hij laat zien en jij eigenlijk ook zou willen hebben. Kijk ernaar en wees eerlijk naar jezelf. Onderstreep die eigenschappen waar jij op dit moment wel wat meer van zou willen hebben.

Wanneer je dit op een rij hebt, dan weet je waar je zelf mee aan de slag kunt. Dank Donald!… (of wie je dan ook maar als in gedachten hebt genomen voor deze oefening).

Wat levert mij dit op?

Eigenschappen die je wegdrukt, worden groter. Alles wat etterend onder de oppervlakte speelt en geen aandacht krijgt, krijgt ruimte om te groeien. Het lost niet op, maar stuurt onder de oppervlakte wel je gedrag in vaak ongewenste richting. Het zijn met name deze zaken die we in de ander veroordelen en proberen te bestrijden. Maar buiten jezelf iets bestrijden, lost het in jou niet op. In niemand niet.

Tot slot

Alles wat in het onderbewustzijn, in de gedachten en de geest aanwezig is, wordt uiteindelijk zichtbaar in de materie. En dat is precies wat er met Trump is gebeurd. Hij belichaamt alles wat wij als mensheid niet willen zien. Hij maakt zichtbaar en geeft ons handvatten voor wat wij als mensheid te doen hebben. Zowel in postitieve als negatieve zin.

Ik ben Jessica en schrijf artikelen. Ook schrijf ik readingen. Dit zijn gerichte teksten over wat er onder de oppervlakte speelt. Bij jou of bij een groep. Ik tune gewoon in, maak contact met het persoonlijke dan wel collectieve onderbewustzijn. Onderzoek en schrijf op. Wil je hier meer van weten? Kijk dan rond op deze site of stuur een mail naar info@jessicazwart.nl